Warsztaty metodyczne: Książki mają moc! O wrażeniowym czytaniu z dziećmi wysoko wrażliwymi

Warsztaty stacjonarne:
17.11.2021 (środa),  16:00 – 20:00 ul. Poplińskich 12, Poznań 

Na warsztatach zastanowisz się nad doborem tekstów do czytania z dziećmi, które potrzebują konkretnych stymulacji, by skoncentrować się na tekście literackim. Dowiesz się, jak czytanie wrażeniowe pomaga w uważności i wchodzeniu w głębiej w tekst. Nauczysz się prostych zabaw ruchowych i  językowych. Poznasz ciekawe tytuły utworów dla dzieci z najnowszej oferty wydawniczej.

Spotkanie adresowane jest do Ciebie, nauczycielu/nauczycielu wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, dla Ciebie bibliotekarko/ bibliotekarzu oraz dla Was dorośli, którzy w swojej pracy wykorzystujecie książki do wspierania rozwoju małego dziecka.

Copyright © 2021 Stowarzyszenie KLANZA Odział w Poznaniu