Warsztaty metodyczne: Motywacja i zaangażowanie na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych, dydaktyczno-wyrównawczych i rewalidacyjnych – jak podtrzymywać ogień działania przez cały rok? (MAXI / 10h) ​

Warsztaty stacjonarne:
18 maja (sobota), 9:00–17:00,
ul. Poplińskich 12, Poznań,


„Szkoła powinna dążyć do bycia żywą wspólnotą,
która daje poczucie bezpieczeństwa oraz motywuje do nauki”

Niezwykle ważne jest by uczeń miał poczucie sensu tego co robi, a przy mierzeniu się ze swoimi trudnościami miał wsparcie i siłę by się rozwijać.
Towarzysząc uczniowi w jego zmaganiach niezwykle ważne jest stworzenie bezpiecznego środowiska, w którym będzie czuł małe podmuchy wiatru w skrzydła, a nie dociążenia kolejnymi oczekiwaniami świata.

Podczas spotkania poruszymy kwestie związane z wyzwaniami pracy z uczniem na zajęciach “dodatkowych”. Ruszymy w drogę poszukiwania rozwiązań, również z podglądem na ucznia, który wykazuje chęć zrezygnowania z uczestnictwa w zajęciach lub “jest na nich za karę”.
Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów, edukatorów, entuzjastów edukacyjnych na warsztat w duchu pedagogiki skoncentrowanej na rozwiązaniach i w oparciu o kroki metody Kids Skills (Dam Radę) opracowanej przez dra Bena Furmana, która z powodzeniem pomaga dzieciom na całym świecie radzić sobie z wyzwaniami. Nie zabraknie również miejsca na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

Spotkanie ma charakter praktyczny, a podczas niego poznasz:

  • podstawowe założenia języka rozwiązań w pedagogice by budować relacje z podopiecznymi,
  • sposoby rozpoznawania i korzystania z zasobów swoich podopiecznych by budować wspierające środowisko edukacyjne,
  • propozycję na pracę z uczniem “goszczącym”, który nie uczestniczy w zajęciach dobrowolnie,
  • sposoby pobudzania motywacji i zaangażowania uczniów na zajęciach przez cały rok,
  • elementy metody Kids Skills w małej grupie oraz indywidualnie.

Zamówienie

230.00

PLN

Zamów

Copyright © 2021 Stowarzyszenie KLANZA Odział w Poznaniu