Warsztaty metodyczne: Od trudności do umiejętności – praktyczne narzędzia do pracy z uczniami w obliczu wyzwań wychowawczych (MAXI / 10h)

Warsztaty stacjonarne:
13 kwietnia (sobota), 9:00–17:00,
ul. Poplińskich 12, Poznań,

Zapraszamy nauczycieli, edukatorów, entuzjastów edukacyjnych na warsztat w duchu pedagogiki skoncentrowanej na rozwiązaniach i skupionej wokół zasobów. Podczas warsztatów poruszymy kwestie związane z wyzwaniami jakie spotykamy w pracy wychowawczo-opiekuńczej oraz dydaktycznej. Zastanowimy się jak pobudzić nasze zdolności do odkrywania rozwiązań w chwilach problemowych. Będziemy poszukiwać  zasobów i możliwości, towarzysząc uczniowi z empatią i zrozumieniem.

Podczas warsztatu będziemy opierać się na krokach metody Kids Skills (Dam Radę) opracowanej przez dra Bena Furmana, która z powodzeniem pomaga dzieciom na całym świecie radzić sobie z wyzwaniami. Spotkanie będzie także okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk.

Spotkanie ma charakter praktyczny, a podczas niego dowiesz się jak:

  • używać języka rozwiązań, by budować relacje z podopiecznymi,
  • rozpoznawać i korzystać z zasobów swoich podopiecznych by budować wspierające środowisko edukacyjne,
  • stosować elementy metody Kids Skills w grupie oraz indywidualnie.
Zamówienie

230.00

PLN

Zamów

Copyright © 2021 Stowarzyszenie KLANZA Odział w Poznaniu