Sylwia Reichel

Widok

Warsztaty stacjonarne:25 stycznia (środa), 16:00 – 20:00, ul. Poplińskich 12, Poznań, To, czy będziemy sprawni fizycznie, jest ściśle powiązane z prawidłową budową układu ruchu oraz funkcjonowaniem układu nerwowego. Motoryka to pojęcia…

150.00

PLN

Zamów

Warsztaty stacjonarne:14 grudnia (środa), 17:45 – 20:00, ul. Poplińskich 12, Poznań, Warsztaty adresowane są do nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Warsztaty zawierają treści pomocne w pracy z dziećmi nadpobudliwymi.…

120.00

PLN

Zamów

Warsztaty stacjonarne:19 października (środa), 17:45 – 20:00, ul. Poplińskich 12, Poznań, Warsztaty skierowane są do nauczycieli, wychowawców oraz rodziców, którzy są przecież pierwszymi nauczycielami swojego dziecka. Aby dziecko prawidłowo się…

120.00

PLN

Zamów

Warsztaty stacjonarne:8 października (sobota), 9:00 – 17:00, ul. Poplińskich 12, Poznań, Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli rytmiki, instruktorów tańca, pracowników świetlic środowiskowych. Praca nauczyciela wymaga od wykonującej…

240.00

PLN

Zamów

Copyright © 2021 Stowarzyszenie KLANZA Odział w Poznaniu